Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest kuTatrom Wojciech Gaździak

z siedzibą ul. Ubocz 9, 34-500 Zakopane.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kutatrom.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych mailowo: iod@kutatrom.pl lub pisemnie na adres kuTatrom Przewodnictwo Tatrzańskie Wojciech Gaździak ul. Ubocz 9, 34-500 Zakopane

Gromadzone dane osobowe – rejestracja on-line i telefoniczna

W celu dokonania rezerwacji podajesz nam:

  • Imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • adres zamieszkania
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • informacje dotyczące płatności

W przypadku, gdy bierzesz udział w promocjach, ankietach i kwestionariuszach na temat naszych usług możemy gromadzić:

  •  Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej
  •  Twoje opinie i udział w ankietach i kwestionariuszach klientów

Udostępniane dane osobowe innych osób

  • Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji
  •  Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych – Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoim kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów. Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

Nawiązywanie interakcji z klientem.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania wszelkimi usługami, w których zechcesz uczestniczyć, włączając te organizowane we współpracy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w ankietach. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą e-mail. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych. Przy rezerwacji zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje zdanie kontaktując się z nami na e-mail biuro@kutatrom.pl, pisząc do nas lub korzystając z linku „wypisz się” ujętego w naszych wiadomościach marketingowych.

Udostępnianie danych organom publicznym

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez kuTatrom Wojciech Gaździak.

Ochrona danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Bezpieczeństwo danych zależy również od Ciebie. Na przykład w przypadku otrzymania od nas hasła dostępu do niektórych usług, jesteś odpowiedzialny/-a za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowane zgodnie z niniejszą Informacją. Zabezpieczenia te obejmują, ale nie ograniczają się do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Informacje o plikach cookie

Pliki ‚cookie’ to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki ‚cookie’ pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Linki do innych stron

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Funkcje mediów społecznościowych

 Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest i podobne które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje

Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez e-mail iod@kutatrom.pl wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy. Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić. Można również poprosić o skorygowanie lub usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji. Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Zmiany do niniejszej informacji

Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności. Ostatnia aktualizacja: maj 2020

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij